+7 (713) 222 11 55
+7 (713) 221 17 80
kazaktobe.tv@mail.ru
ЖАРНАМА/ РЕКЛАМА
8 708 471 5770
 +7 (713) 271-57-70
medet.abdrahmanov@aqtobetv.kz